Tagg: Världsekonomi

Thina Saltvedt

Nordeas oljeanalytiker: USA kan bli självförsörjande på energi

Nordea oljeanalytiker Thina Saltvedt ger sin syn på vad amerikansk exploatering av skiffergas betyder för världsekonomin och säkerhetspolitiken.