Tagg: Livförsäkring

Britta Burreau

Fler kunder tecknar livförsäkringar

Nordea har under hösten sett en stor uppgång i antalet tecknade livförsäkringar. Förklaringen är bland annat en ökning av antalet…

Britta Burreau

Var tredje svensk är otillräckligt försäkrad

En ny undersökning visar att trots ökad oro för oväntade inkomstbortfall, så försäkrar vi oss i allt mindre utsträckning mot dessa risker.