Tagg: Konjunkturrapport

Lena Sellgren

Regional konjunkturrapport: Framtida jobb i tjänstesektorn

Industrin fortsätter att spela en viktig roll, men bidrar i allt mindre utsträckning till BNP. Industriproduktionen specialiseras och koncentreras…

Regional konjunkturrapport:   Industrin lever vidare

Industrin fortsätter att spela en viktig roll, men bidrar i allt mindre utsträckning till BNP. Industriproduktionen specialiseras och…