Tagg: Insättningsgaranti

Avtal för finansiell stabilitet i Danmark

Danska regeringen och danska finanssektorn enades på söndagen om att inrätta en garanti som ska skydda sparare och oprioriterade fordringsägare…