Tagg: bankkkort

Lars Boström, chef för Nordea Cards, Mr. Lan Lijun, Chinese Ambassador to Sweden, Mr Xu Luode, President and CEO China UnionPay

Kinesiska kortinnehavare får åtkomst till alla Nordeas marknader

Nordea tecknade den 28:e juni avtal med China UnionPay, det största kortföretaget i Kina. I och med avtalet kan alla innehavare av UnionPay-kort…