Tagg: Återhämtning

Inför BNP andra kvartalet: Exportlyft

Den starka återhämtningen i svensk ekonomi fortgår. Vi räknar med att BNP ökade med 4,0 procent i årstakt under andra kvartalet. Exporten…